Đại học George Mason điều tra lỗi giáo sư nói chuyện tình dục với sinh viên trong lớp và trong bồn tắm nước nóng, hồ sơ tòa án cho thấy

Đại học George Mason điều tra lỗi giáo sư nói chuyện tình dục với sinh viên trong lớp và trong bồn tắm nước nóng, hồ sơ tòa án cho thấy

Nhà trường kết luận người hướng dẫn đã vi phạm các quy tắc chống lại hành vi quấy rối, theo một vụ kiện. Anh ta tuyên bố 'sai sót' trong quy trình của GMU và phủ nhận hành vi sai trái, nhưng đã thua trong một cuộc đấu tranh tại tòa án để lật lại kết quả.