Khi lựa chọn VP thay đổi lịch sử

Khi lựa chọn VP thay đổi lịch sử

Vào năm 84, một cựu Phó Chủ tịch đã nhận được sự đề cử tổng thống của đảng Dân chủ, đối mặt với đương kim của đảng Cộng hòa và chọn người bạn đời là nữ đầu tiên tranh cử trong lịch sử Hoa Kỳ. Nghe có vẻ quen? Đi ngược lịch sử trong tập đặc biệt này, có cuộc phỏng vấn với Walter Mondale.