Ở Tulsa, những tưởng nhớ trang trọng về một cuộc thảm sát chủng tộc hàng thế kỷ bởi những người sống sót và con cháu

Ở Tulsa, những tưởng nhớ trang trọng về một cuộc thảm sát chủng tộc hàng thế kỷ bởi những người sống sót và con cháu

Tulsa đã dành phần lớn thời gian của thế kỷ trước để phủ nhận vụ thảm sát chủng tộc năm 1921. Giờ đây, thành phố cuối cùng cũng đang thừa nhận lịch sử và những vết sẹo lâu dài của nó, ngay cả khi nó chống lại những lời kêu gọi đòi bồi thường cho những người sống sót và con cháu.